« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Spiszn.: OV/0300/2021-So
<br> Č.j.: ow109s/21 Sou
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> E-mail: soukupovajindriška©kralovice.cz Tel.: XXX 300 273
<br> Datum: 14.1.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Potvorov č.p.4,331 41 Kralovice,XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Potvorov č.p.4,331 41 Kralovice
<br> (dále jen "žadatel") dne 22.12.2020 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu:
<br> stavební úpravy truhlářské dílny
<br> na pozemku st.p.5/2 v katastrálním území Potvorov.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
<br> stavební rízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Změna stavby před jejím dokončením se týká podkroví,které podle původního projektu nemělo být využíváno,ale nyní zde bude rozšířeno zázemí dílny.Po provedených stavebních úpravách a nadezdívce (v prostoru schodiště,směrem do XXXXX stavebníků) bude podkroví přístupné po ocelovém schodišti ze skladu a nové zde vznikne; sklad,vzorkovna.koupelna s WC a šatna,kdy ve
<br> štítu stavby bude zhotoveno jedno nové okno a jihozápadní casti Střechy budou umístěna tři střešní okna <.>
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje zahájení společného řízení podle 5 94m a © 118 stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 22.února 2022.(úterý) v 10.00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Kralovice.Markova tř.2.Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kralovice.odbor výstavby,úřední dny: pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod; ...

Načteno

edesky.cz/d/4410142

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz