« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV MŠMT
Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
 Č.j.: MSMT-VYB-16/2021-3    
Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
 Č.j.: MSMT-VYB-16/2021-3
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí  oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0000696S,v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby:
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy. 
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu trvání rodičovské dovolené zastupované státní zaměstnankyně).Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.březen 2021 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
Zajišťování plnění úkolů vyplývajících z činnosti příslušného oddělení a koordinaci s ostatními útvary ministerstva <.>
Odpovědnost za proces administrativního ověření všech typů zpráv o realizaci projektů <.>
Odpovědnost za proces administrace a schvalování žádostí o platbu <.>
Odpovědnost za proces schvalování a administrace podstatných a nepodstatných změn v projektech <.>
Odpovědnost za příprav...

Načteno

edesky.cz/d/4409576


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz