« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení OP MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení OP MŠMT
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy X + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení OP MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-3/2021-3    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada  v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2  v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MSMT-VYB-3/2021-3
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský radav oddělení  koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0000484S,v uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby
38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.březen 2021 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
věcné zastřešování plnění cílů Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v oblasti podpory výzkumu,vývoje a implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR (RIS3) z pozice oborného garanta pro oblast výzkumu,vývoje a RIS3;
spolupráci při vyhodnocování výzev OP VVV v oblasti podpory výzkumu a vývoje,spolupráci při schvalování (či neschvalování) změn v projektech,spolupráci při kontrolách projektů z věcného pohledu;
spolupráci při vyhodnocování implementace RIS3 strategie v OP VVV a při přípravách jejího promítnutí do inter...

Načteno

edesky.cz/d/4409574

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz