« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem MŠMT
Volné místo - rada/ministerský XXXX v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-VYB-14/2021-3    
Č.j.: MSMT-VYB-14/2021-3
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo rada/ministerský XXXX v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem v odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001062S,v níže uvedených oborech státní služby podle nařízení vlády 1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby:
1 – finance <,>
9 – školství,mládež a tělovýchova <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.února 2021 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
-        vykonávání veřejnoprávních kontrol nakládání s finančními prostředky programového financování;
-        podíl na komplexním vyhodnocení výsledků finančních kontrol v oblasti sportu a mládeže rezortu;
-        spolupráci na zpracování přehledu o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně ve smyslu z.č.218/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech;
-        hodnotící,rozborové a konzultační poradenské činnosti <.>
Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 25.ledna 2021 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1,nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na...

Načteno

edesky.cz/d/4409573


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz