« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 5_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5_2021.pdf
ní/OZÚOZď Bylo současně zveřejněno
<br> 113
<br> na www.vítkovice.ostrava.cz Statutární město Ostrava,primátor Statutaí'm město Ostrava P ozva “ ka
<br> ' ' d mestského obvodu Vítkovice blb.-bor organizační,vnitrnich vec: "___“ & kumry Statutární město Ostrava
<br> OSTR AVAH!.„ Urad městského obvodu 9 \JITKOVICE VÍTKPV'CE
<br> POZVÁNÍ,wrc
<br> l písemnost evidenční ! -.-,„,/ číslo.„.<.>.<.> \7.<.> __.<.>.ží
<br> na 20.zasedání
<br> vyvěšena dne.-.<.>.;
<br> sňata dne:
<br> : za správnost: <.>
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 27.ledna 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení- lng.XXXXX XXXXXX,MBA.primátor - schválení programu zasedani - volba ověřovatelů zápisu z 20.zasedání ZM — informace o ověření zápisu z 19.zasedání ZM - projednáváníjednotlívých bodů
<br> 11.00 - ll.30 hod.— přestávka
<br> [ 1.30 - 12.00 hod.— dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednáváníjednotlivy'eh bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> — projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: ].Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 4.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na ES.zasedání zastupitelstva města dne [ í.l 12020
<br> 5.Dodatek ke „Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační
<br> program URBACT II]“ v rámci realizace projektu COM.UNITY.LAB
<br> OSTRAVA! !!
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor POZVánka
<br> 6.Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů" v rámci Opera...

Načteno

edesky.cz/d/4409517

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz