« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska13_sluc.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska13_sluc.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Výstavba prodejny LIDL Ostrava,Nad Porubkou
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle
§77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a
§19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu §77,zákona č <.>
361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-
6194-177/ČJ-2020-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5792 / 21
<br>
ul.Nad Porubkou
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Prodejní jednotka LIDL,Nad Porubkou,Situace
<br> přechodného dopravního značení -1.etapa + dtto až -6.etapa + dtto Objízdné trasy (výkr <.>
příl.č.PRO-11089-4 až Pro-11089-10,zprac.: PROJEKT 2010 spol.s r.o <.>,06/20,formáty 8A4
+ 6A4 + 6A4 + 10A4 + 10A4 + 10A4 + 8A4 - za účelem zveřejnění zmenšeno na 7x formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62,odst.6 <,>
zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
03. 03. 2021
03. 03. 2021
03. 03. 2021
03. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz