« Najít podobné dokumenty

Obec Roudné - Záměr na pronájem části pozemků-stánek pro zmrzlinu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roudné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na pronájem části pozemků-stánek pro zmrzlinu
Obec Roudné Roudenská 120,370 07 České Budějovice
<br> Čj.R68/2021-2
<br> ZÁMĚR Obec Roudné zveřejňuje dle & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr na výpůjčku části pozemků parc.č.423/1,422/1,421,— ostatní plocha,manipulační plocha,ostatní plocha,ostatní komunikace,katastrální území
<br> Roudné,zapsané na LV č.l vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Ceské Budějovice za účelem umístění stánku se zmrzlinou <.>
<br> Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě Roudné <.>
<br> OBEC BDU NÉ Roudensl<á 12 Roudné SZO O7 Cesk dějovice IC: 002 45 37
<br> XXXXXX XXX starosta obce Vyvěšeno dne: XX.XX.XXXX Sejmuto dne: 01.02.2021
<br> Dokument současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4409282

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roudné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz