« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Josefovicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (480.15 kB)
El Dl§TRlBucE
INFoRMAcE o plÁttovRttÉnrt pŘenušeruí oooÁvxv elexrŘlruy
<br> Jménem provozovatele distribučnísoustavy společnosti ČEZ Oistribuce,a.s <.>,siVás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušenídodávky elektřiny č.110060751831 ve Vašíobci/ městě:
<br> klimkovice/Josefovice
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušenídodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.czlodstavky <.>
<br> Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasílání oznámenío poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny <.>
<br> Oznámenío plánovaném přerušenídodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřinyje plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>
<br> Děkujeme Yámza vstřícnost a pochopení <.>
<br> Seznam plánovaných odstávek v období od 15.01.2021
<br> 03-o2.2021 (08:00 - 16:00) - plánovaná ods|ávka č,11006075]831
<br> Klimkovice - Joseíovice,okres Ostrava-město
Josefovice
4,5,6,7.8.9,11,12,13,14.32,41,50,53,54,58,60,61,63.64.6§,66.67,68,69,70.71,72,74.74NÉ <.>,76,17,79.81,82,84,85.94.95,96,98,102 <.>,l06.108,109 <,>
<br> ?arc.č.1723ft4,paíc- ě.2088,parc.ě,21un
<br> klimkovice - klimkovice,okres ostrava-město
KIimkovice
81
<br> Dne od Do
<br> 03.02.2021 8:00 16:00

Načteno

edesky.cz/d/4408844

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz