« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 1 - Pozvání na 20. ZM.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 - Pozvání na 20. ZM.pdf
Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
1/3
<br> Pozvánka
<br> POZVÁNÍ
<br> na 20.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 27.ledna 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br>
<br>
ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu z 20.zasedání ZM
<br> - informace o ověření zápisu z 19.zasedání ZM
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br>
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br>
<br>
SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
1.Informace o činnosti orgánů města
<br>
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických
<br> osob s majoritním podílem města
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
X.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br>
<br> 4.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na
<br> 18.zasedání zastupitelstva města dne 11.11.2020
<br>
<br> 5.Dodatek ke „Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační
<br> program URBACT III“ v rámci realizace projektu COM.UNITY.LAB
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
2/3
<br> Pozvánka
<br> 6.Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory MNO - zateplení
<br> objektu stravovacích provozů" v rámci Operačního programu Životního prostředí
<br>
<br>
Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br>
X.Uznání dluhu a dohoda o splátkách
<br>
<br> 8.Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava,městskému obvodu
<br> Michálkovice
<br>
<br> 9.Návrh na záměr města prodat část pozemku parc...

Načteno

edesky.cz/d/4407398

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
14. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz