« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska9.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska9.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/6 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Vaše značka:
Ze dne: 30.03.2020
Č.j.: POR 2258/2021/bedr
Sp.Zn.: S POR 17716/2020
REKTOR s.r.o <.>
Vyřizuje: XXXXXXXXXX XXXXXXX Splavní XXX/XX
Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Ostrava
Fax: 599480602
E-mail: dbedrunkova@moporuba.cz
<br> Datum: 13.ledna 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.11/2021
zastavení řízení
<br>
veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Dne 30.3.2020 podal REKTOR s.r.o <.>,IČO 28598849,Splavní č.p.108/14,Poruba,708 00 Ostrava 8 <,>
<br> zastoupen na základě plné moci ze dne 23.5.2019 společností MARPO s.r.o <.>,IČO 41033078,28.října č.p <.>
<br> 66/201,Mariánské Hory,709 00 Ostrava 9 (dále jen „stavebník“),žádost o vydání společného územního
<br> rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:
<br>
<br> Polyfunkční objekt MARICA,Ostrava-Poruba (dále jen „stavební záměr“) na pozemcích parc.č.987 <,>
<br> 988,989/1,993/1,1002/3 v katastrálním území Poruba <.>
<br>
<br> Stavební záměr obsahuje:
<br> Stavba je členěna na stavební objekty:
<br> SO-01 Polyfunkční XXX XXXXXX (komerční a bytové prostory)
<br> SO-XX Vodovodní přípojky budovy AB a C
<br> SO-03 Kanalizační přípojky budovy AB a C
<br> O-04 Parkoviště pro veřejnost C
<br>
<br> Č.j.: POR 2258/2021/bedr
<br> Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
2/6 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 19-1649335379/0800
<br> SO-05 Dešťová kanalizace parkoviště C
<br> SO-06 ORL parkoviště C
<br> SO-07 Veřejné osvětlení parkoviště C a přeložka veřejného osvětlení
<br> SO-08 Doplnění místní komunikace na parc.č.989/1
<br> SO-13 Napojení sítě CETIN
<br> SO-14 Přesun napojovací skříně XXXXX do objektu
<br> SO-XX Kabelový rozvod NN
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „spo...

Načteno

edesky.cz/d/4407397

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
05. 03. 2021
05. 03. 2021
05. 03. 2021
04. 03. 2021
03. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz