« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 5.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 5.pdf
W
<br> Statutární město Ostrava,primátor Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.Č.Ž.A£M_— vyvěšena dne: M—
<br> sňata dne:
<br> POZVÁNÍ za správnost: L
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> na 20.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 27.ledna 2021 v 9.00 hodin
<br> ' I v
<br> v zasedací sml c.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání — volba ověřovatelů zápisu z 20.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 19.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 1 1.00 - l 1.30 hod.- přestávka
<br> ] 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotliVÝch bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ: 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob :; majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor: X.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 4.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na 18.zasedání zastupitelstva města dne 11.11.2020
<br> 5.Dodatek ke „Společné úmluvě mezi hlavním partnerem & partnery projektu pro Operační program URBACT II]“ v rámci realizace projektu COM.UN1TY.LAB
<br> „b'/Mf
<br> Statutární město Ostrava primátor
<br> 6 <.>
<br> Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů" v rámci Operačm'ho programu Zivotního prostředí
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> ? <.>
<br> X <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> Uznání dluhu a dohoda o splátkách
<br> Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava,městskému obvod...

Načteno

edesky.cz/d/4407391

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz