« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_14.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_14.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava,primátor Pozvan ka
<br> STATUTÁRNI) MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky lll'l M ()L/! Písemnost ev.č.: _ " vyvěšena memu—— ' ' sňata dne:.<.> * POZVAN | za správnost: Petrg Kamer-má by
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> na 20.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 27.ledna 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací sínl č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 20.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 19.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor:
<br> X.Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
<br> 4.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na 18.zasedání zastupitelstva města dne 11.11.2020
<br> 5.Dodatek ke „Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační program URBACT III“ v rámci realizace projektu COM.UNITY.LAB
<br> OSTRAVA!
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor P OZVá „ ka
<br> 6.Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů" v rámci Operačního programu Zivotního prostředí
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora
<br> X.Uznání dluhu a dohoda o splátkách
<br> 8.Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú.Michálkovice,obec Ostrav...

Načteno

edesky.cz/d/4407387

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz