« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Třeštice na roky 2022 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Třeštice na roky 2022 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu
<br> obce Třeštice na roky 2022-2024
<br> V souladu s ustanovením 5 3 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> PŘlJMY třida název 2022 2023 2024 1 daňové příjmy 2 800 000 Kč 2 900 000 Kč 3 000 000 Kč 2 nedaňové příjmy 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 3 kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 přijaté dotace a transfery 19 000 000 Kč 19 000 000 Kč 1 000 000 Kč příjmy celkem 22 450 000 Kč 22 550 000 Kč 4 650 000 Kč VYDAJE třida název 2022 2023 2024 1 běžné výdaje 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 4 500 000 Kč 2 kapitálové výdaje 22 500 000 Kč 22 500 000 Kč 500 000 Kč výdaje celkem 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 5 000 000 Kč SALDO PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ 2022 2023 2024 saldo příjmů a výdajů -2 550 000 Kč -2 450 000 Kč -350 000 Kč předpokládáme,že výdaje obce budou každý rok vyšší oproti předpokládaným příjmům z důvodu investic DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 2022 2023 2024 dlouhodobé závazky 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč V období,na které je zpracován tento rozpočtový výhled,se předpokládá existence dlouhodobých závazků vůči bankovním institucím.DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 2022 2023 2024 dlouhodobe pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> V obdobi.na které je zpracován tento rozpočtový výhled,se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek <.>
<br> FINANČNI ZDROJE
<br> Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY.Přebytky hospodaření minulých let se použijí k realizaci budoucích dlouhodobých záměrů,investic <.>
<br> POTŘEBY DLOUHODOBÉ REALIZOVATELNÝCH ZÁMĚRÚ
<br> Obec řeší výstavbu nové kanalizace a ČOV.Vzhledem k investiční náročnosti,kdy celkové náklady projektu jsou vyčíslené na 44.634.120.63 Kc,není jasné,zda obec bude akcí realizovat.Výhledově by se akce měla realizovat v letech 2022 - 2023.Obec má v tuto chvíli přislíbenou dotaci z EU ve výši 28.454.251,90 Kč.Zbylých 16.179.868,73 Kč obec musi dofinancovat.Předpoládá se.že formou bankovního úvěru,z rozpočtu a úspor obce a dále žádostí o dotace z...

Načteno

edesky.cz/d/4406723


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz