« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Schválený rozpočet obce Třeštice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet Obce Třeštice na r. 2021 - výdaje ÚD.pdf
Obec TŘEŠTICE
<br> okres JtHLAVA Strana 2 (A4)
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021
<br> BIBÉŽNÉ A KAPITÁLOVĚ VÝDAJEíKč)
<br> (: Třída,Skumm' Název Schválený Očekávané Návrh íslo plnění seskup.<.> pododdll,paragrafu rozpočet rozpočtu řádku pololožka 2020 "32mm“ 2021 paragraf funkčního tříděni 2020 1 5169 1032 Lesní hospodářství - nákup ost.služeb 0 4 000 5 000 2 5213 2141 Vnitřní obchod - Nl transfery - pojízdná prodejna 3 000 3 000 3 000 3 5139 2212 Silnice — nákup materiálu 15 000 0 0 4 5169 2212 Silnice - nakup ostatních síužeb 10 000 0 0 5 5171 2212 Silnice - opravy,údržba 30 000 24 000 20 000 5 5193 2292 Dopravní územní obslužnost 6 000 7 000 7 000 7 5011 2310 Pitná voda - platy zaměstnanců v pracovním poměm 70 000 40 000 45 000 a 5031 2310 Pitná voda - povinné pojistné na sociální pojištění 17 000 10 000 12 000 9 5032 2310 Pitná voda — povinné pojistné na zdravotní pojištění 6 000 3 000 3 500 10 5137 2310 Pitná voda - drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000 0 1 000 11 5139 2310 Pitná voda - nákup materiálu 5 000 1 000 1 000 12 5154 2310 Pitná voda - elektřina 12 000 27 000 27 000 13 5169 2310 Pitná voda — nákup služeb 30 000 25 000 25 000 14 5171 2310 Pitná voda — opravy,údržba 10 000 500 250 000 15 5494 2310 Pitná voda - NI transfer obyvatelům - sleva vodné 97 500 97 420 97 500 16 6121 2310 Pitná voda - stavby - vrt studny.vodovodní přípojka 170 000 519 433 0 17 5011 2321 Odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s XXXX — platy zanců v PP XX XXX XX XXX XX 000 18 5031 2321 Odvádění.čistění odpad.vod a nakládání s XXXX - povinné SP X XXX X XXX X XXX XX 5032 2321 Odvádění.čistění odpad.vod a nakládání s kaly - povinne ZP 2 500 1 000 1 000 20 5139 2321 Odvádění.čistění odpad.vod a nakládání s kaly - nákup materiálu 5 000 0 1 000 21 5169 2321 Odvádění.čistění odpad.vod a nakládání s kaly - nákup služeb 10 000 16 000 15 000 22 5171 2321 Odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly - opravy.údržba 10 000 0 5 000 23 5494 2321 Odvádění.čistění odpad.vod a nakládání s k...
Schválený rozpočet Obce Třeštice na r. 2021 - příjmy ÚD.pdf
Obec TŘEŠTICE okres JIHLAVA StranaHAdj
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2 0 2 1 Al ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYWKC)
<br> 735113 Položka Paragraf Druh přijmu „235323320 plšíílššggšm “Vagina“ 1 x : XXXX ÚOVÉ PŘÍJM Y :: x x XXXX XXXX Příjmy : pronajmu pozemků 50 000 42 000 45 000 2111 1032 Přijmy : prodeje dřeva 0 100 000 100 000 2111 2310 Přijmy za vodné 250 000 260 000 265 000 2111 2321 Přijmy za stočné 60 000 50 000 60 000 2132 3612 Příjmy : pronájmu bytu 30 000 36 000 36 000 2119 3639 Náhrada za zřízení věcného břemene 0 2 100 D 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 0 118 550 0 6 2111 3723 Příjmy ze zpětného odběru odpadů : obalů - EKO-KOM 30 000 32 000 35 000 7 211 1 3726 Příjmy ze šrotovného ? 000 5 000 S 000 8 211 1 3745 Příjmy Z posky'lovánl služeb — šlépkování.zamemnl,mulčování 20 000 1D 000 213 000 9 2133 3745 Příjmy z pronájmu traktoru 2500 2 500 2 500 2111 3900 Příjmy za poplatek "Sraz rodáků" 0 0 20 000 10 2111 6171 Přijmy ze služeb místní správy 10 000 1 000 5 000 2133 6171 Přijmy z pronájmu movitých věcí 0 2 000 5 000 11 2141 0310 Příjmy : úroků 300 1 600 2 000 13 2141 6399 Příjmy z úroků ost.ůnanční operace 250 0 0 14 )( NEDAňovE PŘÍJMY c E L K E M (7.2 až 13) 470 050 070 750 001 500 15 : DAŘOVÉ PŘÍJMY :( x x 16 1111 Daň z přljmů fyz.osob ze zev.činnosti a funkpož.620 000 550 000 620 000 17 1112 Daň z příjmů fyz.osob za samost.výděl.činnosti 16 000 5 500 7 000 18 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.Wnosů 60 000 55 500 50 000 19 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000 393 000 450 000 20 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000 100 000 105 000 21 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000 1 090 000 1 150 000 1334 Odvody za odneti půdy ze zem.půd.fondu 0 2 591 2 500 22 1340 Popl.za provoz systému shromaždov.<.> komunál.odpadu 47 000 43 700 44 000 23 1341 Poplatekze psů 1 835 1 525 1 525 24 1361 Správní poplatky 500 100 500 25 1381 Daň : hazardních her 12 000 13 000 14 000 26 1511 Daň z nemovitostí 250 000 215 000 230 000 27 x DAúovÉ PŘÍJMY c E L K E M (F.15 až 20) ...

Načteno

edesky.cz/d/4406722

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz