« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Usnesení z 30.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 30.12.2020
5/20
<br> U S N E S E N Í
<br>
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Džbánice <,>
<br> konaného dne 30.12.2020,od 16:30 hodin v kuchyni kulturního domu ve Džbánicích <.>
<br>
1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Čechovou a XXXXX Zvěřinu a zapisovatelem
<br> Janu Páralovou <.>
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2 - Schválení programu:
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje program zasedání
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3 – Záměr - Prodloužení pronájmů nemovitého majetku
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje prodloužení všech současných nájmů nemovitého majetku v majetku
<br> obce Džbánice a uzavření dvou nových nájemních smluv od 1.1.2021 do 31.12.2021 za stávajících podmínek <.>
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4 – Prodloužení smluv – knihovna,obecní pracovník
<br>
<br> 4/1 – Knihovna
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje prodloužení smlouvy na knihovnickou činnost na dobu určitou za
<br> stávajících platových podmínek <.>
<br> Usnesení č.4/1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4/2 – Obecní pracovník
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje prodloužení pracovní smlouvy obecnímu pracovníkovi na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Usnesení č.4/2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5 – Záměr – zaměstnání občana Obce Džbánice na práci uklízečky
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje zaměstnání občana Obce Džbánice na práci uklízečky na obecním
<br> úřadě od 1.1.2021 na dobu určitou <.>
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6 – Záměr – Pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu na dobu
<br> určitou <.>
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7 – Odměny zastupitelů
<br> Zastupitelstvo obce Džbánice schvaluje zachování současných odměn zastupitelům v nezměněné výši
<br> v souladu s usnesením vlády ČR č.889 ze dne 7.9.2020 s platností od...

Načteno

edesky.cz/d/4406719

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz