« Najít podobné dokumenty

Obec Chodovlice - Schválený rozpočet na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chodovlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2021-seskupený
Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR026
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX Poznámka
<br> XXXX Daně z příjmů fyz.osob 484 500,00
<br> 112X Daně z příjmů práv.osob 315 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00
<br> 13XX Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 82 200,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 320 000,00
<br> 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 50 000,00
<br> 41XX Neinvestiční přijaté dotace 69 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 4 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
<br> PŘÍJMY celkem: 2 258 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX Poznámka
<br> XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.3 000,00
<br> 2212 Silnice 100 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 56 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 50 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 245 500,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 49 706,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 500,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 295 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR026
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021
<br> 3632 Pohřebnictví 25 200,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 201 700,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 70 000,00
<br> 3726 Využí...
Rozpočet na rok 2021 seskupený včetně plnění r. 2020
Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 111X XXXXXX Daně z příjmů fyz.osob 484 500,00512 000,00 552 300,00 551 975,96
112X XXXXXX Daně z příjmů práv.osob 315 000,00365 000,00 391 430,00 391 379,07
1211 XXXXXX Daň z přidané hodnoty 900 000,001 000 000,00 1 016 570,00 1 016 300,16
13XX XXXXXX Daně a poplatky z vybr.činností a 82 200,0083 180,00 85 280,00 84 923,39
1511 XXXXXX Daň z nemovitých věcí 320 000,00250 000,00 320 300,00 320 294,88
2460 XXXXXX Splátky půjč.prostředků od 50 000,000,00 50 000,00 0,00
41XX XXXXXX Neinvestiční přijaté dotace 69 000,00246 000,00 415 980,00 415 980,00
42XX XXXXXX Investiční přijaté dotace 0,001 564 320,00 1 426 160,00 1 426 160,00
<br> 3392 XXXX XXXXXX Zájmová činnost v kultuře 1 000,001 000,00 1 000,00 1 000,00
3632 XXXX XXXXXX Pohřebnictví 4 000,005 000,00 5 000,00 4 240,00
3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj 2 000,003 000,00 18 000,00 17 871,00
3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování 30 000,0030 000,00 36 880,00 36 842,00
6171 XXXX XXXXXX Činnost místní správy 0,00200,00 20 200,00 20 000,00
6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 300,00300,00 400,00 384,74
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,000,00 0,00 298 000,00*
<br> Příjmy CELKEM: 4 060 000,00 4 339 500,00 4 585 351,20 2 258 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 1014 XXXX XXXXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.3 000,003 000,00 0,00 0,00
2212 XXXX XXXXXX Silnice 100 000,00560 000,00 0,00 0,00
2219 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních 100 000,00150 000,00 0,00 0,00
2321 X...

Načteno

edesky.cz/d/4406709

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chodovlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz