« Najít podobné dokumenty

Obec Chodovlice - Rozpočet na rok 2020 po 4. rozpočtovém opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chodovlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2020 po 4. rozpočtovém opatření
Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR026
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2020
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX Poznámka
<br> XXXX Daně z příjmů fyz.osob 512 000,00
<br> 112X Daně z příjmů práv.osob 365 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00
<br> 13XX Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 83 180,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00
<br> 41XX Neinvestiční přijaté dotace 246 000,00
<br> 42XX Investiční přijaté dotace 1 564 320,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 200,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300,00
<br> PŘÍJMY celkem: 4 060 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgX Poznámka
<br> XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.3 000,00
<br> 2212 Silnice 560 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 150 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 274 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 56 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 20 000,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 407 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 50 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 14 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Chodovlice,IČO 00481653 KEO4 1.8.5 UR026
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2020
<br> 3631 Veřejné osvětlení 12 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 66 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 95 344,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 533 320,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních ...

Načteno

edesky.cz/d/4406708

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chodovlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz