« Najít podobné dokumenty

Obec Slopné - Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slopné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací
<br> předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá Obec Slopné
<br> „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br>
<br> 0
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o
<br> právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
<br> zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br>
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
<br> poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně
<br> důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
<br> vyřízení
<br>
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat
<br> finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br>
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny
<br> bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění
<br> součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.Informace jsou občanům sdělovány na
<br> zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím kamenné úřední desky v ...

Načteno

edesky.cz/d/4406638

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slopné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz