« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bukovina - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Odbor dopravy Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště
<br> Spisová značka: MH—OD/19983/2020 Vaše zn./Č.j.:
<br> Číslo jednací: MH—OD/19983/2020-217/LVoj Ze dne: 21.12.2020 Vyřizuje: XXX XXXXX XXXXXXXXXX,oprávněna úřední osoba
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail; lucievojtiskova©mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště,13.01.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ oeecné POVAHY Stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon osilničním provozu"),na základě žádosti společností USK s.r.o <.>,IČ 27138551,se sídlem Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,ze dne XX.XX.XXXX,a na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje — Dopravního inspektoratu XXXXX XXXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX,v souladu sustanovením g 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> vydává
<br> ve smyslu 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích ".a III.tříd na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště <,>
<br> které bude užito vsouvislostí šprovaděním oprav a údržby silnic (např.při úpravě výtluků frézováním a pokládkou živice,údržbě svodidel,zabradli,krajnic,příkopů,kanalizačních vpustí a odtokových kanálů,údržbě silniční vegetace atd.),a to v termínu 13.01.2021 — 31.12.2021 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena dle místa (v obci/mimo obec) a druhu prováděných prací v souladu se schématy dopravního značení odsouhlasenými Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,Dopravním inspektorátem XXXXX XXXXXXXX,dne XX.XX.XXXX <.>
<br> Umístění a provedení dopravního značení musí odpovídat platným právním předpisům a normám <.>
<br> Dopravnímu inspektoratu PČR XXXXX XXXXXXXX se vyhrazuje možnost ...

Načteno

edesky.cz/d/4406624

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Bukovina
18. 01. 2021
12. 01. 2021
30. 12. 2020
30. 12. 2020
14. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz