« Najít podobné dokumenty

Obec Sirákov - Prohlížeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sirákov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlížeč
Schv�len� rozpo�et na rok 2021 - P��JMY.pdf
<br>
Rozpočet obce Sirákov na rok 2021 - PŘÍJMY
<br>
Schválený Očekávaná Návrh
rozpočet skutečnost rozpočtu
<br>
2020 2020 2021
položka paragraf Text Kč Kč
<br>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.800000 820000 830000
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.18000 9000 10000
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.85000 85000 85000
1121 Daň z příjmů práv.osob 710000 605000 610000
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 175000 140000 140000
1211 Daň z přidané hodnoty 1550000 1680000 1700000
1340 Poplatek za komunální odpad 79000 78890 79000
1341 Poplatek ze psů 2200 1900 2000
1361 Správní poplatek 200 200 200
1381 Daň z hazardnich her 20000 21550 20000
1511 Daň z nemovitostí 250000 248000 250000
2111 1032 Prodej dřeva 50000 38000 40000
2111 2310 Vodné 200000 185000 200000
2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 103500 119000 115000
2131 1032 Lesní družstvo-nájemné 270000 338000 338000
2132 3392 Pronájem kulturního domu 5500 2500 4000
2139 3633 Nájemné RWE plynovod 16000 15885 15800
2141 6310 Příjmy z úroků 1000 1000 1000
2149 6310 Ost.přijmy z výnosů fin.Majetku 1500 1500 2000
2324 3725 Eko-kom 36600 37000 37000
2324 5512 Nekapitálové příspěvky 3400 0 0
3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 5000 0 0
4111 Neinvestiční transf.z VPS SR 0 380750 0
4112 Dotace - výkon státní správy 68100 69000 71000
<br>
Přijmy 4550000
8115 Zapojení přebytků minulých let 0 0 9000000
<br>
Příjmy celkem 4450000 4877175 13550000
<br>
Schváleno zastupitelstvem obce Sirákov dne 30.12.2020
<br>
Vyvěšeno dne: 14.1.2021
<br>
Sejmuto dne: 31.12.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Schv�len� rozpo�et na rok 2021 - V�DAJE.pdf
<br>
Rozpočet obce Sirákov na rok 2021 - VÝDAJE
<br>
Schválený Očekávaná Návrh
rozpočet skutečnost rozpočtu
<br>
2020 2020 2021
paragraf Výdaje Kč Kč Kč
<br>
1014 Ozdrav.Hosp.zvířat 10000 0 0
1032 Podpora produkční činnosti 40000 10831 40000
2212 Místní komunikace 100000 34000 100000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5000 0 5000
2292 Výdaje na dopravní obslužnost 500...

Načteno

edesky.cz/d/4406610

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sirákov
14. 01. 2021
10. 01. 2021
30. 12. 2020
24. 12. 2020
12. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sirákov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz