« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Zápis zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ Zápis 2.12.2020.docx
OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ
ZÁPIS
Ze 3.zasedání Zastupitelstva Obce Žabovřesky nad Ohří,která se konala 2.12.2020
Jednání zastupitelstva se konalo v domku “U Marty”,č.p.48,OÚ od 18:00 hod <,>
ukončeno bylo v 19.00 hod <.>
Jednání vedl XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br> Přítomno: X členů zastupitelstva (Šmucar J <.>,Razák K <.>
Veselá S <.>,Kotek P,Ing.Králová Z.)
Omluveni: 2 členové (Došek F <.>,Purchart V)
Neomluveni: 0 členů
Hosté: 0
Občané: 4
<br> I <.>
1.Zahájení
Starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva obce a konstatoval,že zasedání
zastupitelstva obce je usnášeníschopné <.>
Dále předložila návrh programu 3.zasedání zastupitelstva obce,tak jak byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Program 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
3.Rozpočet na rok 2021
4.Rozpočtové změny
5.Diskuze
6.Závěr
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhuje zapisovatele pro pořízení zápisu z 1.Zasedání zastupitelstva obce:
Karolínu Moravcovou a ověřovatele: XXX XXXXXX a XXXXX Razáka <.>
Hlasování:
Pro X členů zastupitelstva
Proti: 0 člen zastupitelstva
Zdržel se : 0 člen zastupitelstva
<br> Usnesení č.15/2020
ZO schvaluje ověřovatelem zápisu Jana Šmucara a XXXXX Razáka a zapisovatelem Karolínu Moravcovou
<br>
<br> Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:
<br> Program 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
3.Rozpočet na rok 2021
4.Rozpočtové změny
5.Diskuze
6.Závěr
Hlasování
Pro 5 členů zastupitelstva
Proti: 0 člen zastupitelstva
Zdržel se : 0 člen zastupitelstva
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br> Usnesení č.16/2020
ZO schvaluje přednesený program
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů zastupitelstva <.>
Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva <.>
<br> 3.Rozpočet na rok 2021
Starosta obce seznámil ZO a přítomné občany obce s navrženým rozpočtem na rok 2021.Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce obce.O předloženém ...

Načteno

edesky.cz/d/4406608

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
22. 04. 2021
22. 04. 2021
11. 03. 2021
10. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz