« Najít podobné dokumenty

Obec Vrskmaň - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrskmaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout zde (415.27 kB)
1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje
v samostatné působnosti pro rok 2021,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky <,>
b) zefektivnění vzdělávacího systému <,>
c) regionální zdravotnictví <,>
d) dopravní obslužnost,dopravní infrastruktura <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 je navržen jako schodkový v objemu 21 581 mil.Kč:
<br>
v mil.Kč
<br> Příjmy 20 811
<br> Výdaje 21 581
<br> Saldo: příjmy - výdaje -770
<br> Financování celkem,z toho: 770
<br> Prostředky minulých let 100
<br> Úvěrový rámec 2016 - 2023 713
<br> Úvěr 2017 - 2022 476
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -382
<br>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 004 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (1 884 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2021 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
programovacího období EU 2014+ (1 200 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje nad rámec projektů (712 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 9 % celkových
výdajů.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních
zdrojů ve výši 226 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto zvýšení základního kapitálu Krajské
zdravotní,a.s.120 mil.Kč <.>
Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 97 % celkových výdajů,což je o 4 % více než
v roce 2020 <.>
<br>
Zdroje – 21 581 mil.Kč
v mil.Kč
<br>
Rozpočet 2021
<br> Schválený
rozpočet 2020
<br> Meziroční
změna
<br> Meziroční
index v %
<br> Zdroje celkem 21 581
<br>
20 843
<br>
738 4 %
<br> Příjmy 20 811
884...

Načteno

edesky.cz/d/4406598

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrskmaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz