« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Kraj Vysočina - Rozhodnutí revitalizace trati Kostelec - Slavonice - EIA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kraj Vysočina - Rozhodnutí revitalizace trati Kostelec - Slavonice - EIA
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> Číslo jednací: KUJI 2682/2021
<br> Sp.zn.: OZPZ 2291/2020
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504
<br>
Rozhodnutí
<br>
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)
<br>
Identifikační údaje
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:
<br> Revitalizace trati Kostelec – Telč - Slavonice
<br> Bod 45,kategorie II Železniční a intermodální zařízení,překladiště a železniční dráhy
<br> s délkou od stanoveného limitu 2 km
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Délka trati č.227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice 53,639 km
<br> Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku ve vybraných mezistaničních
úsecích,úpravu geometrické polohy kolejiště vybraných železničních stanic včetně vybudování
nástupišť,rekonstrukci vybraných propustků a mostů,zabezpečení vybraných přejezdů
světelnou signalizací <.>
<br> Stavba zahrnuje i zafouknutí optického kabelu,a to též i podél trati č.225 Veselí nad Lužnicí –
Havlíčkův Brod v úseku Kostelec u Jihlavy – Jihlava (bude provedena pokládka trubek HDPE
včetně traťového kabelu),v úseku Jihlava – Havlíčkův Brod (bude použita trubka stávající
HDPE)
<br> Umístění záměru: Trať č.227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice
<br>
Kraj: Vysočina,Jihočeský
Obec: Kostelec,Jezdovice,Třešť,Hodice,Sedlejov,Žatec,Mysliboř,Telč <,>
<br> Radkov,Strachoňovice,Černíč,Dačice,Peč,Cizkrajov,Písečné <,>
Slavonice
<br> K.ú: Kostelec u Jihlavy,Salavice,Jezdovice,Třešť,Hodice,Sedlejov <,>
Žatec na Moravě,Mysliboř,Telč,Radkov u Telče,Strachoňovice <,>
<br>
<br>
<br>
Čís.j...

Načteno

edesky.cz/d/4406597

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz