« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Olešnice - Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Olešnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. [0,06 MB]
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Horní Olešnice tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br> a)
počet písemně podaných žádostí o informace
0
<br>
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
<br> b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
<br> c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
0
<br>
přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
0
<br> d)
výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
<br> e)
počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
<br> f)
další informace vztahující se k uplatňování zákona
0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustano...
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. [0,11 MB]
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle
kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat
zákonem stanovené údaje,předkládá obec Horní Olešnice tuto „Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br>
<br>
a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace
<br> 0
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
<br> 0
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> e) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním
informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s
žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
Počet těchto žád...

Načteno

edesky.cz/d/4406590

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Olešnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz