« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Záměr č. 1/2021 prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 12021.PDF
Obec Zernovice,Obecní úřad Zemovice
<br> Záměr obce č.1/2021
<br> Obec Žernovice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pOZdCJSICh předpisů 2 a m ě r prodeje pozemku:
<br> Pozemek parc.č.13311375 o výměře 235 m2,ostatní plocha,oddělený z pozemku parc.č.13314,zapsaný na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice,ve Vlastnictví obce Zemovice
<br> Případné písemné podněty či připomínky k vyvěšenému záměru posílejte písemně do dne 29.01.2021 na adresu obec Žernovice,Žemovice 65,383 01 Prachatice <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Žemovice dne 13.01.2021,usnesením č.3! 112021 <.>
<br> ' Y >< | AEG—9 157102557“ 115534955 cEQ—EB ?BYIIIEEP 11553355 '! YGTDEEÁB 115534550
<br> 2 TBT-1015.25 115533524
<br> MG dinožčí
<br> Vyvěšeno: 14.01.2021 Svěšeno: XXXXX XXXXXXXX,starostka obce j“,;
<br> ÚŘEG ŽEHMůmnn “km Prachatice

Načteno

edesky.cz/d/4406588

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz