« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Zhodnocení roku 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020.pdf
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE ŽERNOVICE
<br> V ROCE 2020
<br>
Finance:
<br> Obec měla schválený nevyrovnaný rozpočet.Příjmy 4.232.000,-Kč a výdaje 7.232.000,-Kč <.>
<br> Skutečnost k 31.12.2020 co se příjmů týká je 6.046.411,69 Kč,ve výdajích se jedná o částku
<br> 7.414.603,99 Kč <.>
<br> Bylo provedeno celkem 11 rozpočtových opatření <.>
<br> Obec má u peněžních ústavů zřízeno celkem 5 účtů (1 běžný účet,1 spořicí účet,1 účet u
<br> ČNB,1 dvouletý termínovaný vklad,1 termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou) <.>
<br> Dále pak obec měla vloženou částku 1.000.000,- Kč do podílových listů,k 02.12.2020 však
<br> ukončila obchodování s těmito podílovými listy a finanční prostředky byly převedeny na
<br> běžný účet <.>
<br> Finanční prostředky na účtech k 31.12.2019 činily 9.989.429,76 Kč a k 31.12.2020 činily
<br> 8.625.085,56 Kč (rozdíl – 1.364.344,20 Kč) <.>
<br>
<br> Dotace:
<br> Obec čerpala dotace jak z krajských,tak národních programů.V loňském roce jsme na
<br> dotacích získali částku 1.013.389,-Kč ze 4 dotačních programů.Jednu dotaci jsme obdrželi již
<br> jako náhradníci z let minulých.Jedná se o dotaci na přestavbu hasičárny.Dle smlouvy by nám
<br> měla být v roce 2021 poskytnuta dotace ve výši 2.611.273,-Kč na akci „Rekonstrukce a
<br> nástavba objektu na st.parc.č.81,k.ú.Žernovice“.Konkrétně obec čerpala tyto dotace:
<br> Neinvestiční dotace pro jednotky požární ochrany,kdy poskytovatelem byl Jihočeský kraj na
<br> akci s názvem „Věcné prostředky pro členy JPO“.Pořídli jsme ochranné přilby včetně svítilen
<br> a reflexní nepromokavé bundy za částku 24.250,22 Kč (13.000,-Kč dotace,11.250,22 Kč
<br> vlastní podíl) <.>
<br> Z Programu obnovy venkova jsme čerpali investiční dotaci na pořízení příkopového ramene <.>
<br> Celkové výdaje na tuto akci „S technikou jde všechno lépe“ činily 307.340,-Kč (180.000,-Kč
<br> dotace,127.340,-Kč vlastní podíl) <.>
<br> Dotaci od Jihočeského kraje na akci „Bezpečné hřiště – výměna mantinelů“ jsme také využili
<br> v pl...

Načteno

edesky.cz/d/4406585

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz