« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (1.55 MB)
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br> Plne určený sp.znak pisemnosii: 280.3„2 - Skartační znak/lhůta: 5/5 Váš dopis zn.: CL Ze dne: 15.12.2020
<br> Spis.zn.: MUCL/31632/2020/OD/AB Viz rozdělovník Č.j.: MUCL/125444/2020
<br> Počet listů: 4
<br> Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.01.2021
<br> el lllkví llllllllllll llllllllllllllll
<br> cellvp21v000ef
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 35 (dálejen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy"),jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá kon o silničním provozu“),na základě podnětu obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,lČ: 49099451,se sídlem Přítkovská 1689,Teplice,PSČ: 415 50,doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy Severočeská servisní a.s <.>,IČ: 05175917,se sídlem Přítkovská 1689/14,Trnovany,Teplice,PSČ: 415 01,dne 15.12.2020 ve Věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností,pro Vybrané nebo opakovaně činnosti spojené s odstraňováním případných havárií inženýrských sítí k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2021 a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,česká Lipa,PSČ: 470 80 (dále jen Policie „ČR KŘPLK Dl česká Lípa“) čj.: KRPL- 94781-2/ČJ-2020—180106-03 ze dne 08.12.2020 za použití ustanovení % 171 a 173 zákona č.500/...

Načteno

edesky.cz/d/4406584

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuhaň (Česká Lípa)
04. 03. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
04. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz