« Najít podobné dokumenty

Obec Bezděz - Veřejná vyhláška OOP MěÚ Česká Lípa [PDF 362kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezděz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OOP MěÚ Česká Lípa [PDF 362kB]
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace a.s <.>,IČ: 49099451,se sídlem Přítkovská 1689 <,>
Teplice,PSČ: 415 50,doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy Severočeská
servisní a.s <.>,IČ: 05175917,se sídlem Přítkovská 1689/14,Trnovany,Teplice,PSČ: 415 01,dne 15.12.2020
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností <,>
pro vybrané nebo opakované činnosti spojené s odstraňováním případných havárií inženýrských sítí
k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2021 a na základě závazného
stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem
Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen Policie „ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-
XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.12.2020 za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1...

Načteno

edesky.cz/d/4406577

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezděz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz