« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Záměr prodeje pozemku v Tunochodech (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-01-14-záměr-prodej.pdf [0,07 MB]
IČO 00267295,OBEC ČÍHOŠŤ,ČÍHOŠŤ 44,582 87 ČÍHOŠŤ
<br> V Číhošti dne 14.ledna 2021
<br> Zveřejnění záměru
<br> Obec Číhošť zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodeje
<br> pozemku par.č.228/3– zahrada o výměře 852 m2 (spoluvlastnický podíl 26/180) v katastru
nemovitostí pro obec Číhoš,k.ú.Tunochody.ť
<br> Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,připomínky a náměty do 15 dnů
ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta obce
<br> XX.ledna 2021
Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………….<.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: …………………… <.>
<br> Strana 1 (celkem 1)

Načteno

edesky.cz/d/4406576


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz