« Najít podobné dokumenty

Obec Bělov - podrobnosti: technický dozor (PDF)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podrobnosti: technický dozor (PDF)
strana 1(celkem10)
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec
Bělov
<br>
<br> Zlínský kraj
<br>
<br>
Výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy
ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br>
v souladu s ustanoveními zákona č.134/2016 Sb.(zákon o veřejných zakázkách)
<br> v platném znění a v souladu s Metodikou veřejného nakupování CHJ č.3 – usnesení
vlády č.620 ze dne 7.7.2016
<br>
<br>
<br> TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
na stavbě Odkanalizování obce Bělov
<br>
<br>
<br>
zadavatel
<br>
Obec Bělov
<br>
Bělov č.77,768 21 Kvasice,kraj Zlínský
IČ: 002 87 032
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXX
starosta
<br>
<br>
<br>
strana 2(celkem10)
<br> Obsah
<br> Úvod
1.Předmět veřejné zakázky
2.Identifikace vyhlašovatele
3.Doba a místo plnění výběrového řízení
4.Kvalifikační předpoklady navrhovatele
<br> Důsledek nesplnění kvalifikačních předpokladů
5.Oznámení výběrového řízení
6.Podmínky veřejné zakázky
7.Průběh výběrového řízení
<br> Podmínky zpracování nabídky
Termín a místo podání nabídky
Otevírání obálek s nabídkami
Hodnotící kritéria
Zrušení výběrového řízení
Námitky při výběrovém řízení
<br> 9.Obchodní a další podmínky
Základní cenová ujednání
Variantní řešení
Práva vyhlašovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
strana 3(celkem10)
<br> Výběrové řízení
na provádění funkce
<br>
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
<br> na akci
Odkanalizování obce Bělov
<br>
<br>
Podmínky
pro
<br> podání návrhu na uzavření smlouvy
<br>
Úvod
<br>
Vyhlašovatel zpracoval tuto výzvu pro účast v uzavřeném výběrovém řízení s cílem zajistit
transparentní,nediskriminační a hospodárné zadání podmínek pro veřejnou obchodní soutěž
s cílem vybrat dodavatele,který svou zkušeností,odbornými znalostmi a výbornými výsledky
v oboru zajistí kvalitní a ekonomicky výhodné provedení služby <.>
<br> Vyhlašovatel upozorňuje navrhovatele na skutečnost,že předaná dokumentace výběrového
řízení je souhrnem požadavků navrhovatele,nemusí však obsahovat veškeré požadavky vy-
plývající z techn...

Načteno

edesky.cz/d/4406574

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz