« Najít podobné dokumenty

Obec Březová (Beroun) - Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce - 13. 1. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březová (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

info-zastupitelstvo-13012021.pdf
Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březová
<br> Místo konání: Obecní úřad Březová,Březová 23,267 51
<br> Termín konání: 13.ledna 2021,18:00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1) 2) 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> Schválení programu
<br> Pronájem č.p.102 — budova prodejny <.>
<br> Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provozní výdaje prodejny potravin <.>
<br> Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 5 ČEZ Distribuce,a.s.(umístění kabelového vedení NN na pozemku parc.č.466 ke stavebnímu pozemku parc.č.60/5) <.>
<br> Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 5 ČEZ Distribuce,a.s.(umístění kabelového vedení NN na pozemku parc.č.489 k pozemku parc.č.474/3,na kterém bude umístěna čerpací stanice pro kanalizaci) <.>
<br> (x ' OBEC BŘEZOVÁ & Březová 23 267 51 Zdice
<br> XXXXX XXXXXXXX,starosta IČ XXXXXX
<br> Na jednání zastupitelstva je,na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze
<br> dne 19.10.2020,všem osobám vstup povolen pouze spoužitim ochranných prostředků
<br> dýchacích cest (nos,ústa),jako je např.rouška,šátek,šála <.>
<br> Vyvěšeno: 6.1.2021
<br> Sejmuto: 13.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406573

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březová (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz