« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o činnosti OÚ Zavidov_
VÝROČNÍZPRÁVA
<br> o činnosti Obecního úřadu Zavidov v oblasti poskytování informací za rok 2019
<br> V souladu 5 © 18,písm.a) až f) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,jsou požadované údaje za Obecní úřad Zavidov následující:
<br> a) Počet podaných písemných žádostí o poskytnutí informací: 2 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br> Žádosti o informace se týkaly:
<br> - zda subjekty podávaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek - zda obec byla akcionářem společnosti
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil vsouvislosti se soudními řízeními o právech a
<br> povinnostech podle tohoto zákona: 0
<br> d) Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
<br> e) Počet stížností podaných podle 5 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
<br> i) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
<br> Většina dotazů na poskytnutí různých informaci byla ústního charakteru a odpovědi na ně byly podávány naším úřadem průběžně po XXXX XXX <.>
<br> V Zavidově dne X.února XXXX
<br> David Br šnajdr starosta obce Vyvěšeno: 4.2.2020
<br> Sejmuto: 3m

Načteno

edesky.cz/d/4406570

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz