« Najít podobné dokumenty

Obec Drevníky - změna č. 1 = rozpočtového výhledu obce na roky 2020 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drevníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

změna č. 1 = rozpočtového výhledu obce na roky 2020 - 2023
Změna E.1 Střednědeběhe reapeětevěhe výhledu ebee Drevníky na roky 2020 - 2023
<br> Obec Drevníky,Drevníky 70,26301 Drevníky,IČ: 00242152
<br> Třída
<br> 1.0aňevě příjmv 2.Nedaňevě příjmy B.I(apitělově příjmy
<br> 4.Transferv
<br> Sa Běžně výdaje
<br> Eh Běžně výdaje — transferyf Ga Kapita'levě výdaje
<br> Gb Kapitálevě výdaje
<br> Be Zapojení zdrojů min.!et 8p Fina neevění - příjmv
<br> 8v Financevání - výdaje
<br> 2020
<br> 4.500000
<br> 200.000 prenájmv
<br> 0
<br> 60.000 Sůvdetace Čů'v'
<br> 2600000
<br> 5.000
<br> ZŠ a MŠ 18.000 Úrekv 5000.000
<br> Kanalieaee
<br> 2863.000
<br> 0
<br> 288.000 Splatky úvěru
<br> 202 1
<br> 4800.000
<br> 200.000
<br> 21060000
<br> 2650000
<br> 5.000
<br> 12.000
<br> 5000.000
<br> 288.000
<br> Změna
<br> 0
<br> 50.000
<br> 0
<br> 100.000
<br> 15.000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Po změně 2022 4800000 250.000 200.000 0 0 21060000 13.060000 2350.000 20.000 5.000 12.000 8.000 5000.000 0 500.000 0 0 288.000 120.000
<br> 2023
<br> 5.000.000 5300000
<br> 200.000
<br> 60.000
<br> 2300000 2300.000
<br> 5.000
<br> 0
<br> 24.000000 1.000.000
<br> Příjmv a výdaje
<br> Rokv Příjmv Výdaje Saldo 2020 4.760000 1623000 2.863000 2021 26110000 ?.?82000 18.328000 2022 18260000 26313000 8.453000 2023 5.560000 3.705000 1.855000
<br> Financování
<br> Rokv Příjmv 1'v'vj'daje Rozdíl 2020 2063000 288.000 2.5?5000 2021 0 288.000 288.000 2022 500.000 120.000 380.000 2023 0 0 0
<br> Drevníkv dne 28.12.2020
<br> XXXXX XXXXXXXX etarosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4406568


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drevníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz