« Najít podobné dokumenty

Obec Drevníky - rozpočtové opatření č. 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drevníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření č. 5/2020
Dbee Drevníky,IČD 00242102
<br> Schválené rozpočtová opatření 0,512020
<br> Zeetupiteletuu předloženy ke eohoálení úpravy roepočtu:
<br> KEÚ4 1.3,5 URUDE
<br> Rozpočtová změny! 3 důvodouou zprávou
<br> Příjmy Per Poí oral org.? N+2+U3 ZJ Původní hodnote Jména Po míněné.í'íí'ázeíír 1111 1 eee ooo,oo 12 eooáo 1 oe? ooooo ooo 3 příjmů fyeoeoh ze 1313 1113 00 000.00 10 000,00 105 000,00 Den 3 příjmů fyeoeob 3 kepitá 1211 2 eee 003,00 125 ooo,eo 3 145 ooo,oo 330 2 přidané hodnoty 1334 2 000,00 1 400,00 3 400,00 53130033! ee odnětí půdy,:r ze 1301 20 000,00 0 000,00 30 000.00 Den 2 heeerdníeh her 1511 300 000,00 40 000,00 340 000,00 Daň 2 nemevitnstí 4110 14004 0,00 ? 000,00 ? 000.00 Detetní neinveetičpřiíete treneíery ee Celkem za Per: 3 40? 000,00 201 000,00 3 033 000,00 1032 2132 0,00 20 000,00 20 000,00 Příjmy : pronáfmu oeíetníoh nemovitých Celkem za Per: 1032 0,00 20 000.00 20 000,00 Podpora oetátníoh produkčních 2310 2133 0,00 1? 000,00 1? 000.00 Příjmy 2 pronájmu movitýoh vecí Celkem 33 Pár: 2310 0,00 1? 000,00 1? 000,00 Pitná 1„vode 3013 2131 00 000,00 -00 000,00 0,00 Příjmy 3 pronájmu pozemků Celkem 23 Fer: 3013 30 000,00 -30 000,00 0,00 Nebytové hůspodářewí 3333 3111 10 eoo.oo 3 000.00 13 ooo,oo Příjmy : prodeje poeemků Celkem 33 Pár: 3030 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Komunální služby a Územní ro::uoj 0121 2110 4 000,00 00 000,00 04 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde Celkem za Per: 3131 4 ooo,oo eo ooo,oo eo ooo,oo Činnost míetní správy 0402 2222 30343 0,00 304,00 304,00 [3513000ij 2 fin.uypoí.píedoh.íet od Cell-cem :e Par: 0402 0,00 004,00 304,00 Finanční vypořádání Přůmy celkem
<br> 3 551 000.00
<br> 222 404,00
<br> 3 ?33 404,00
<br> lí3
<br> oooo Drevníky,rčo 00242152
<br> KED4 1.3.0 U3000
<br> Rozpočtove změny 3 důvodovou zprávou
<br> Výdaje XXX XXX orgX org.? N+X+Ue ZJ Původní hodnota Eměna Po změně Název 2212 0130 0 000,00 0 000,00 11 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazeny.2212 0100 10 000,00 0 000,00 21 000.00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par...

Načteno

edesky.cz/d/4406567

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drevníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz