« Najít podobné dokumenty

Obec Palonín - Smlouva o dílo - Zpracování PD na opravu střechy kostela sv. Josefa v Paloníně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Palonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (182.1 kB)
Zpracování PD na opravu střechy kostela sv.XXXXXX v Paloníně
<br> SMLOUVA o DÍLO nahrazuje smlouvu z 24.4.2017
<br> Obsah není obchodním tajemstvím ve smyslu 5 17 obchodního zákoníku,v platném znění a souhlasím s uveřejněním smlouvy)
<br> číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: 012021
<br> I.SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL: Obecní úřad Palonín zastoupená : XXXX XXXXXXXXX,starostka Za objednatele je oprávněn jednat: ve věcech smluvních : XXXX XXXXXXXXX ve věcech technických : XXXX F icnarová IČ „ : XXXXXXXX DIC ' Bankovní spoj ení číslo účtu (dále jen objednatel) a ZHOTOVITEL: XXXX XXXXX,Stavební projekce Se sídlem Hněvotínská XX,XXX XX Olomouc IC:V 471 89495 DIC: CZ 401120411 Bankovní spojení: KB Olomouc,č.u.202 8047 811/0100 Registrace: ZU u Okresního úřadu v Olomouci dne 5.8.1993 Zastoupení ve věcech smluvních i technických: lng.XXXX XXXXX,tel XXXXXXXXX (dále jen zhotovitel)
<br> Smluvní strany se dohodly,Že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle 5536 a násl.tohoto zákoníku <.>
<br> II.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 2.1.Předmětem smlouvy je zpracování níže uvedené dokumentace a rozpočtu <.>
<br> „Zpracování PD pro stavební povolení dle přHohy č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.na opravu střechy kostela sv.XXXXXX v Paloníně“
<br> X.X Předmět díla zahrnuje následující práce: Projekt pro stavební povolení,který bude zpracován na základě: Stavebně — technického průzkumu konstrukce krovu,který zpracoval pro Obecní úřad Palonín v roce 2020 Ing.Mihal Kloiber,Ph.D.z Dačic.Dalším podkladem pro zahájení projekčních prací bude závazné stanovisko Památkového Úřadu Mohelnice k určení krytiny,který zajistí Obecní úřad Palonín <.>
<br> __1_
<br> 2.3
<br> Zpracování PD na opravu střechy kostela sv.XXXXXX v Paloníně
<br> Dokumentace bude předána v následující podobě:
<br> - S předáním dokumentace budou předány i originály získaných vyjádření.- Rovněž budou předány veškerá zaměření,které jsou součástí díla,a to ve dvou písemný...

Načteno

edesky.cz/d/4406560

Meta

Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Palonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz