« Najít podobné dokumenty

Obec Veliš - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ Veliš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veliš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v rámci komplexních pozemkových úprav v KÚ Veliš
<.> STÁTNÍ
<br> poza/mw STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Benešov
<br> Žižkova 360,256 01 Benešov
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 009556/2021
<br> Spisová značka: 2RP51771/2012-130702/05/03
<br> Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: b.hrejzkova©spucr.cz
<br> Datum: 12- 1- 2021 SPU 0119556121321 000590?90422
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše úhrady a lhůty podle 5 10 odst 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veliš <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Benešov (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 511 odst.10 zákona,že vydal dne 12.1.2021 Rozhodnutí č.j.: SPÚ 389419/2020 o výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše úhrady a lhůty podle 5 10 odst 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veliš <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s ust.š 11 odst.10 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Veliš a úřední desce Pobočky Benešov <.>
<br> Do výše uvedeného rozhodnutí včetně příloh a seznamu účastníků řízení je možno nahlédnout na Obecním úřadu Veliš a na Pobočce Benešov <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXX /
<br> vedoucí Pobočky Benešov Státní pozemkový úřad
<br> ; 15.0._ _c: Příloha: “' _/,1.Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv čj.SPU 389...

Načteno

edesky.cz/d/4406558

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veliš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz