« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Výroční zpráva o poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 Výroční zpráva o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací
<br>
podle zákona 106/1999 Sb.za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová jako povinný subjekt vydává podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném
<br> přístupu k informacím výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informaci za
<br> uplynulý rok <.>
<br>
<br>
<br> 1.Počet písemně podaných žádostí o informaci 2
<br>
2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br>
3.Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst.1 písmo d) 0
<br>
<br> 4.Počet stížností podaných podle § 16a - §18 odst.1 písmo e) 0
<br>
<br>
<br> Dle § 17 zákona může obec v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
<br> náhradu,a to do výše,která však nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br>
<br> Výše úhrad za poskytování informací za písemně podané žádosti činí 0,- Kč
<br>
<br> Další podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace byly vyřízeny
<br> bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány.Počet těchto žádostí není
<br> dle ustanovení § 13 zákona součástí výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br>
<br> Informace jsou občanům sdělovány na venkovní úřední desce OÚ v listinné podobě,na
<br> elektronické úřední desce formou webových stránek obce,hlášením v místním rozhlase,na
<br> zasedáních zastupitelstva obce,případně jinými způsoby <.>
<br>
<br>
<br> V Lipové 8.1.2021 XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/4406549

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz