« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Výroční zpráva o poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 Výroční zpráva o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací
<br>
podle zákona 106/1999 Sb.za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová jako povinný subjekt vydává podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném
<br> přístupu k informacím výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informaci za
<br> uplynulý rok <.>
<br>
<br>
<br> 1.Počet písemně podaných žádostí o informaci 2
<br>
2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br>
3.Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst.1 písmo d) 0
<br>
<br> 4.Počet stížností podaných podle § 16a - §18 odst.1 písmo e) 0
<br>
<br>
<br> Dle § 17 zákona může obec v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
<br> náhradu,a to do výše,která však nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br>
<br> Výše úhrad za poskytování informací za písemně podané žádosti činí 0,- Kč
<br>
<br> Další podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace byly vyřízeny
<br> bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány.Počet těchto žádostí není
<br> dle ustanovení § 13 zákona součástí výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br>
<br> Informace jsou občanům sdělovány na venkovní úřední desce OÚ v listinné podobě,na
<br> elektronické úřední desce formou webových stránek obce,hlášením v místním rozhlase,na
<br> zasedáních zastupitelstva obce,případně jinými způsoby <.>
<br>
<br>
<br> V Lipové 8.1.2021 XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/4406549

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz