« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníky (Příbram) - Schválený rozpočet obce Rybníky na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníky (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočetB_2021.pdf
Obec Rybníky,IČ: 00875899 KEO-W 1.11.365 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 23.12.2020
<br> 1 / 7
Schválený rozpočet roku 2021
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 000 000.00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000.00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000.00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 700 000.00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 2 700 000.00000
<br> 0000000000000 13340000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo 10 000.00000
<br> 0000000000000 13370000 Poplatek za komunální odpad 90 000.00000
<br> 0000000000000 13420000 Poplatek z pobytu 15 000.00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 1 000.00000
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.35 000.00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 1 600 000.00000
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 78 000.00000
<br> 1065150110000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 450 000.00000
<br> 0000900100000 41220000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 910.00000
<br> 0000000000000 42160000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 991 000.00000
<br> 0000001110000 42220000 Investiční přijaté transfery od krajů 647 820.00000
<br> Org: 0000 12 482 730.00 **
12 482 730.000000Celkem Par:
<br> 2142 Ubytování a stravování
<br> 0000000000000 21322142 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 121 000.00000
<br> Org: 0000 121 000.00 **
121 000.002142 Ubytování a stravováníCelkem Par:
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000000000000 21112310 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 830 000.00000
<br> 0000000000000 31222310 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 90 000.00000
<...
rozpočetA_2021.pdf
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Rybníky,IČ: 00875899
<br> 23.12.2020Schválený rozpočet na rok 2021
<br> KEO-W 1.11.365 / Uc19so
<br> IČO: 00875899
<br> Par OrgPol N+Z+Uz ZJ rozpočtu 20202020 2021Kap
<br> PŘÍJMY
<br> OčekávanéUpravený Schválený
<br> Název
<br> Schvalený
<br> 2020
<br> plněnírozpočet rozpočetrozpočet
<br> 000000000000011110000 000000 1 400 000.00 1 400 000.00 1 000 000.00Daň z příjmů fyzických osob placená pl 1 400 000.00
<br> 000000000000011120000 000000 25 000.00 25 000.00 10 000.00Daň z příjmů fyzických osob placená p 30 000.00
<br> 000000000000011130000 000000 130 000.00 130 000.00 130 000.00Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s 130 000.00
<br> 000000000000011210000 000000 1 000 000.00 1 000 000.00 700 000.00Daň z příjmů právnických osob 1 000 000.00
<br> 000000000000011220000 000000 475 380.00 475 380.00 0.00Daň z příjmů právnických osob za obc 0.00
<br> 000000000000012110000 000000 2 730 000.00 2 730 000.00 2 700 000.00Daň z přidané hodnoty 2 500 000.00
<br> 000000000000013340000 000000 10 000.00 10 000.00 10 000.00Odvody za odnětí půdy ze zemědělské 0.00
<br> 000000000000013370000 000000 80 000.00 80 000.00 90 000.00Poplatek za komunální odpad 65 000.00
<br> 000000000000013420000 000000 16 550.00 16 550.00 15 000.00Poplatek z pobytu 4 000.00
<br> 000000000000013440000 000000 2 000.00 2 000.00 0.00Poplatek ze vstupného 2 000.00
<br> 000000000000013610000 000000 1 000.00 1 000.00 1 000.00Správní poplatky 1 000.00
<br> 000000000000013810000 000000 40 000.00 40 000.00 35 000.00Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 30 000.00
<br> 000000000000015110000 000000 1 600 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00Daň z nemovitých věcí 1 600 000.00
<br> 000098024000041110000 000000 558 750.00 558 750.00 0.00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0.00
<br> 000098193000041110000 000000 39 648.82 39 648.82 0.00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0.00
<br> 000000000000041120000 000000 78 700.00 78 700.00 78 000.00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci...

Načteno

edesky.cz/d/4406543

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníky (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz