« Najít podobné dokumenty

Obec Březina - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
__ B ŘŠLZ ! M A “wm % MUM
<br>,„.<.>._,Čj'w/"áó Fm --------------- Elektronicky podepsáno Finančnl urad pro Stredocesky kraj 29_ 12_ 2020 <.>
<br> Na Pankráci 1685/17,19,140 21 Praha4 ing.XXXXXX XXXXX
<br> Odbor metodiky a výkonu daní redltel odbo ru
<br> Č.j.: 5310798/20/2100-11460-200796
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Oddělení majetkových daní Tel: (+ XXX) XXX XXX XXX,(+ 420) 234 009 111
<br> E-mail: Renee.Svobodova©fs.mfcr.cz
<br> ID datové schránky: 65xny3p
<br> Obecní úřady v působnosti Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> VÝBĚR DANOVÝCH PŘIZNÁNÍ K XXXX z NEMOVITÝCH vĚcí v ROCE XXXX Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> obracíme se na Vás ve věci daně z nemovitých věcí,kterou upravuje zákon č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí,v účinném znění (dále jen „ZDNV“ nebo „zákon o XXXX z nemovitých věcí“) <.>
<br> V měsíci lednu XXXX budou mnozí Vaši občané podávat daňové přiznání k XXXX z nemovitých věcí.Finanční úřad pro Středočeský XXXX si je vědom toho,že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj <.>
<br> Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet,ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkúm jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k XXXX z nemovitých věcí) <.>
<br> Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace,kdy na určených telefonních číslech,které Vám posíláme v příloze,budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní,kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věci,nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně) <.>
<br> Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkúm s vyplněním daňového přiznání,přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci,a to v takové míře,aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu,nebo jeho územního pracoviště,respektive aby bylo možn...

Načteno

edesky.cz/d/4406535

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz