« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Chvatliny - Záměr pronájmu nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Chvatliny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor « Informační server obce Dolní ChvatlinyZáměr
 
Předmětem nájmu je 5 skladových prostor,kancelář,WC,  vnitřní manipulační prostor (přípravna) prodejny,úklidová místnost a vlastní prodejnu.Dále právo užívání manipulační rampy a příjezdové cesty,skladu na odpady a společného vchodu s kuchyní ŠJ z rampy.Jedná se o nebytové prostory určené pro provoz prodejny se smíšeným zbožím,zejména potravin v přízemí budovy bez vnitřního prodejního vybavení.Celková výměra provozovny činí 144,7 m2,z toho je 66,4 m2 prodejní plochy <.>
Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu 1 rok s možností jejího přednostního prodloužení <.>
Vodné a stočné hradí nájemce dle spotřeby (vodoměru) <.>
Výše nájemného se stanovuje v minimální  výši  1 000 Kč měsíčně.Předem splatná kauce ve výši ročního nájemného 12000 Kč.Veškeré platby spojené s nájmem jsou splatné ke dni 10.příslušného měsíce <.>
Spotřebu el.energie hradí nájemce sám – dle skutečné spotřeby (přehlášení odběrného místa po dobu nájmu) <.>
Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout v úředních hodinách obecního úřadu <.>
Zájemce o pronájem předloží záměr o využití nebytových prostor,potvrzení o oprávnění podnikání (ŽL nebo Výpis z obchodního rejstříku apod.ne starší než 90 dnů),potvrzení Finančního úřadu,že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.Vše v originále nebo v úředně ověřené kopii <.>
Žádáme případné zájemce,aby své nabídky doručili v zalepené obálce s uvedením textu „NABÍDKA“ na adresu Obecní úřad,Dolní Chvatliny č.p.4,281 44 Zásmuky,a to v termínu nejdéle do 29.ledna 2021 <.>
V Dolních Chvatlinách dne 13.1.2021 <.>
 
Zveřejněno: 14.01.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406527

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Chvatliny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz