« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu" (2.99 MB)
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 3005/2021 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 828/2021 VYST/Br
3
17
9
<br>
<br> *MUKVX00T8IL0*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> V.Brtník
315 739 957
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 13.01.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“
<br> na silnicích II.a III.třídy
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
<br>
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 12.01.2021 podala společnost
<br> USK s.r.o <.>,IČ 27138551,Pod Borkem č.p.319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> (dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Mělník,č.j.: KRPS-718-
177/ČJ-2020-010606 ze dne 05.01.2021,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje <,>
dopravní inspektorát Kladno,č.j.: KRPS-289297-1/ČJ-2020-010306 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské
ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Praha venkov – východ,č.j.: KRPS-290679-
1/ČJ-2020-011506 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje <,>
dopravní inspektorát Praha venkov – západ,č.j.: KRPS-289321-1/ČJ-2020-011606-Kl ze dne 25.11.2020
<...

Načteno

edesky.cz/d/4406525

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dřínov
27. 01. 2021
12. 01. 2021
08. 01. 2021
06. 01. 2021
05. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz