« Najít podobné dokumenty

Obec Načešice - Rozpočet obce Načešice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Načešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

info ÚD rozpočet 2021.pdf (197.93 kB)
Informace o zveřejnění rozpočtu obce Načešice na rok 2021
<br>
<br>
V souladu s aktuálním zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,oznamujeme,že úplné znění rozpočtu obce Načešice
<br> na rok 2021 je k dispozici na webových stránkách obce Načešice:
<br>
<br> http://www.nacesice.eu v sekci úřad/úřední deska <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 14.01.2021
<br> Sejmuto:
Rozpočet obce Načešice na rok 2021-schválený.pdf (237.56 kB)
Rozpočet obce Načešice na rok 2021
Příjmy
<br> Položka
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob 1,700.000
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob 30.000
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob 150.000
<br> 1121 Daň z příjmu práv.osob 1,000.000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3,500.000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy 15.000
<br> 1340 Poplatek TKO 381.600
<br> 1341 Poplatek ze psů 6.500
<br> 1361 Správní poplatky 2.000
<br> 1381 Daň z hazardních her 45.000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 435.000
<br> 4112 Dotace z KÚPK 146.600
<br> 4121 Transfery od obcí 4.000
<br>
<br> Paragraf Položka
<br> 1032 2111 Příj.z poskytnutí služeb a výrobků 100.000
<br> 2341 2111 Příj.z pos.služeb a výrobků 4.000
<br> 3412 2132 Příj.z pronájmu ost.nem.10.000
<br> 3613 2132 Pronájem majetku obce 42.000
<br> 3639 2131 Nájem z pozemku 7.900
<br> 3639 3111 Prodej pozemků 5.000
<br> 3725 2324 Příspěvek na třídění TKO 85.000
<br> 3745 2111 Příjmy z poskyt.služ.a vyrob.1.000
<br> 6171 2132 Nájem kadeřnictví,pedikúra 24.000
<br>
Příjmy celkem 7,694.600
<br>
<br> Výdaje
<br> Paragraf Položka
<br> 1031 5139 Materiál 70.000
<br> 5156 Pohonné hmoty 1.000
<br> 5169 Ostatní služby 50.000
<br> Pěstební činnost 121.000
<br>
<br> 1032 5021 Osobní výdaje 15.000
<br> 5139 Materiál 5.000
<br> 5156 Pohonné hmoty 25.000
<br> 5169 Ostatní služby 250.000
<br> 1036 5169 Ostatní služby 10.000
<br> Lesní hospodářství 305.000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2212 5021 Osobní výdaje 5.000
<br> 5139 Materiál 10.000
<br> 5156 Pohonné hmoty 15.000
<br> 5169 Ostatní služby 10.000
<br> 5171 Opravy a udržování 50.000
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby X,XXX.XXX
<br> Místní komunikace 1,090.000
<br>
<br> 2321 5139 Materiál 1.000
<br> 5154 Elektrická energie 20.000
<br> 5169 Ostatní služby 15.000
<br> 5171 Opravy a udržování 10.000
<br> ČOV 46.000
<br>
<br> 2341 5021 Osobní výdaje 5.000
<br> 5139 Materiál 10.000
<br> 5171 Opravy a udržování 2,000.000
<br> Vodní hospodářství 2,015.000
<br>
<br> 3111 5169 Ostatní služby 200.000
<br> 5171 Opravy a udržován...

Načteno

edesky.cz/d/4406507

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Načešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz