« Najít podobné dokumenty

Obec Sehradice - Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sehradice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru obce Sehradice o prodeji obecního majetku
ZNÁMENÉ ZÁMĚMJ
<br> Obce Sehradice 0 prodeji obecníhe majeeku
<br> dle 5 39 odst.1) zákona.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném znění,& koupi,prodeji,pronájmu a směně majetku obce
<br> 707471373: ebeená pezemek 2852/1,který je veden jako ostatní plocha
<br> Špeeňfikaee;
<br> % Pamela č.2852/1,požadavek cca 90 m2 e Keíasíráiní území Sehradice,LV: 10001
<br> Vyvěšene: 13,L 2021
<br> Šňem: SL 130%
<br> Země? se zveřejňuje na dobu 15 dnů.Do uplynutí této lhůty mohou ebčane předkšádat své námiůky,žádosti & stanovšska k předmětnému prodeji.Následně bude návrh gamšednán na zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Ěššžšš ňeíermaee peskytne Siivie Pospíšilová,starostkaábsehradiee ez <.>,725 12 H 42,57? 13% 245 +
<br> WFL“ ?,ÍF již? 3?
<br> !,M/ gar Í/Á/ MĚ,—“již: Í XXXXXX XXXXXXXXXXX,starostka
<br> ČŘ <,>
<br> KrÚ—"
<br> Geee šemedee šehňeeš Eee 3+3 753 23 53mm mem u \Leeeew C 77056372 + m;:.ezeeaewza
<br> Pubiikace dat ISKN Tisk * Os :500ms,85 prvků <.>
<br> sgi—nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 1/2

Načteno

edesky.cz/d/4406490

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sehradice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz