« Najít podobné dokumenty

Obec Ledčice - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II a III. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
<br> www.mestokralupy.cz,podatelna©mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
<br> IČ: 00236977,DIČ: cz 00236977,DS: 8zzbqu
<br> č.1.: MUKV 3005/2021VYST
<br> SPIS.ZN.: MUKV - 5 828/2021 VYST/Br
<br> POČET LISTÚ: 3
<br> „ iiii|iliIilililililliilljlliililililililliIi
<br> POČET usrů PŘÍLOH: 9 -.<.>.<.>.<.> =======
<br> VYŘIZUJE: V.Brtník
<br> TEL.: 315 739 957
<br> E-MAIL: vladimir.brtnik©mestokra|upy.cz : 1 /
<br> DATUM.13.01.2021 %,!le „Č "Žljpž / a'
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy <.>,„Stanovení přechodné úpravy provozu" na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
<br> Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle 5 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,kterou dne 12.01.2021 podala společnost USK s.r.o <.>,IČ 27138551,Pod Borkem č.p.319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením & 173) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Mělník,č.j.: KRPS-718- 177/ČJ-2020-010606 ze dne 05.01.2021,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Kladno,č.j.: KRPS-289297-1/ČJ-2020-010306 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Praha venkov — východ,č.j.: KRPS-290679- 1/ČJ-2020-011506 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Praha venkov — západ,č...

Načteno

edesky.cz/d/4406482

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz