« Najít podobné dokumenty

Obec Lužany - Záměr č. 3/2021 prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů a pravidla prodeje pozemkových parcel (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 3/2021 prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů a pravidla prodeje pozemkových parcel [0,34 MB]
Obec Lužany Lužany 144,507 06 Tel.: 493 597 178,725 082 486 Email: urad@luzany.cz IČ: 00271799 záměr č.3/2021 prodat pozemky v k.ú.Lužany u Jičína pro výstavbu rodinných domů a pravidla prodeje pozemkových parcel Obec Lužany v souladu s § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tento záměr k prodeji pozemkových parcel.Obec Lužany má zájem prodat nově vzniklé pozemky k individuální rodinné výstavbě,které vzniknou rozdělením pozemku parc.č.592/1,trvalý travní porost o výměře 12 004 m2,v k.ú.Lužany u Jičína,obci Lužany,který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,katastrální pracoviště Jičín,na základě geometrického plánu č.659-213/2020 vyhotoveného společností GEOTON CZ s.r.o <.>,se sídlem Divišovská 2305/44,149 00 Praha 11,ověřeným oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing.Janou Filipovou pod č.1048/2020.Obec Lužany se nachází 9 km východně od Jičína,v obci je pravidelné autobusové spojení na Jičín,snadno dostupné jsou silnice I/16 a I/35.Z lokality jsou snadno dostupné následující cíle v obci: obchod se smíšeným zbožím,autobusová zastávka,pošta a obecní úřad,ordinace veterinárního lékaře,mateřská škola a základní škola,rekreační oblast,fotbalové hřiště.Pozemky nejsou zasíťovány.Předpokládá se,že pozemky budou zasíťovány do konce roku 2022,a to dešťovou kanalizací,splaškovou kanalizací,vedením elektrické energie (ČEZ) a vodovodem.PŘEHLED POZEMKŮ Parcelní číslo Druh pozemku Výměra 592/13 trvalý travní porost 1 134 m2 592/14 trvalý travní porost 1 113 m2 592/15 trvalý travní porost 1 132 m2 592/16 trvalý travní porost 1 151 m2 592/17 trvalý travní porost 1 201 m2 592/18 trvalý travní porost 1 242 m2 592/19 trvalý travní porost 1 344 m2 592/20 trvalý travní porost 1 693 m2 Obec Lužany Lužany 144,507 06 Tel.: 493 597 178,725 082 486 Email: urad@luzany.cz IČ: 00271799 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRODEJE POZEMKŮ I.CÍLE OBCE A DŮVODY PODMÍNEK PRODEJE Obec přistoupila k prodeji pozemkových parcel s cílem podpory individ...

Načteno

edesky.cz/d/4406481

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz