« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích IIa III třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 3005/2021 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 828/2021 VYST/Br
3
17
9
<br>
<br> *MUKVX00T8IL0*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> V.Brtník
315 739 957
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 13.01.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“
<br> na silnicích II.a III.třídy
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
<br>
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 12.01.2021 podala společnost
<br> USK s.r.o <.>,IČ 27138551,Pod Borkem č.p.319,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> (dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 173) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Mělník,č.j.: KRPS-718-
177/ČJ-2020-010606 ze dne 05.01.2021,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje <,>
dopravní inspektorát Kladno,č.j.: KRPS-289297-1/ČJ-2020-010306 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské
ředitelství policie středočeského kraje,dopravní inspektorát Praha venkov – východ,č.j.: KRPS-290679-
1/ČJ-2020-011506 ze dne 27.11.2020,Policie ČR,Krajské ředitelství policie středočeského kraje <,>
dopravní inspektorát Praha venkov – západ,č.j.: KRPS-289321-1/ČJ-2020-011606-Kl ze dne 25.11.2020
<...

Načteno

edesky.cz/d/4406467

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz