« Najít podobné dokumenty

Obec Nesovice - Zveřejnění dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojené vedení“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nesovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojené vedení“
Odbor výkonu státní správy VII
<br> Mezírka 1
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/4
<br> Brno dne 4.ledna 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/560/2
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/560/425
<br> Vyřizuje: RNDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění
<br> pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace k záměru „V417/817 – zdvojení vedení“
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona č <.>
<br> 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),Vám zasílá dle ustanovení § 8 odst.2 zákona dokumentaci záměru „V417/817 –
<br> zdvojení vedení“,zpracované podle přílohy č.4 k zákonu,ke zveřejnění a připomínkám <.>
<br> Ve fyzické podobě je dokumentace zasílána pouze následujícím dotčeným územním
<br> samosprávným celkům (DÚSC): Jihomoravský kraj,Zlínský kraj,města Otrokovice <,>
<br> Bučovice a Újezd u Brna,městys Brankovice a obec Tlumačov.Ostatním DÚSC a dotčeným
<br> orgánům je zasílána textová část bez příloh v elektronické podobě datovou schránkou <.>
<br> Dokumentace včetně příloh je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách
<br> na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr,pod kódem záměru OV7195 <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona o zveřejnění
<br> informace o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,na úřední
<br> desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň je žádáme o neprodlené písemné
<br> vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 6
<br> odst.8 zákona o zaslání písemnéh...

Načteno

edesky.cz/d/4406466

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nesovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz