« Najít podobné dokumenty

Obec Lochovice - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Lochovice č.14 ze dne 17.prosince 2020
<br> Zahájeno: 17.00 hodin
<br> Přítomni : viz presenční listina
<br> Omluveni: p.XXXXXXX XXXX,DiS <.>
<br> Zapisovatelka: paní XXXXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu : XXX XXXXXX XXXXX,pan XXXXXXX XXXXX
<br> Výsledek hlasování: XX — X — X (pro — proti — zdržel se)
<br> Zasedání bylo svoláno starostou obce a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce (i elektronické) obecního úřadu.Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením & 91 a 5 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <.>
<br> Dle presenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva — a je usnášení schopné <.>
<br> Ověřovatelé zápisu ze zasedání č.13 po jeho kontrole prohlásili,že k němu nejsou připomínky a je v pořádku <.>
<br> Před zahájením zasedání přítomní zastupitelé i hosté uctili minutou ticha památku zesnulého bývalého místostarosty a zastupitele pana Zdeňka Loskota <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení— zpráva starosty
<br> 2.Rozpočtové opatření č.4/2020
<br> 3.Stav hospodaření obce ke 30.11.2020
<br> 4.Schválení rozpočtu na rok 2021
<br> 5.Schválení střednědobého výhledu na roky 2019 - 2023 6.Rozpočet ZŠ a MŠ Lochovice na rok 2021
<br> 7.Schváleníceny stočného na rok 2021
<br> 8.Podání žádosti o dotace
<br> 9.Nákup elektrické energie na rok 2021
<br> 10.Schválení faktur
<br> 11.Schválení smluv
<br> 12.Žádost Správy železnic o koupi obecních pozemků par.č.1793/1 a 1794/2,kú.Lochovice a
<br> pozemek par.č.1688/4,kú.Neumětely — záměr na prodej pozemků
<br> 13.Smlouva o poskytnutí poradenství při nákupu energií 2020/2021
<br> 14.Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšení životního prostředí v oblasti splaškových vod — místní část Netolice
<br> 15.Schválení inventarizačního plánu majetku obce a inventarizační komise pro rok 2020
<br> 16.Vyhlášení grantového řízení obce Lochovice pro rok 2021
<br> Dodatečně navržený bod programu
<br> 17.Schv...

Načteno

edesky.cz/d/4406462

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lochovice
21. 12. 2020
21. 12. 2020
21. 12. 2020
18. 12. 2020
14. 12. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz