« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Veřejná vyhláška OÚPR MMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OÚPR MMB
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0009609/2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3,4 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/2020-CM <,>
<br> MČ Brno-Starý Lískovec,k.ú.Starý Lískovec,lokalita Kyjevská,Labská
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v pondělí 15.února 2021 v 16:00 hod <.>
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 <.>
<br>
<br> Veřejné projednání bude konáno za dodržení v dané době aktuálních hygienických a epidemiologických
<br> opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy <.>
<br>
Cílem změny ÚPmB je vytvořit územní podmínky pro řešení deficitu parkovacích stání při ulicích Kyjevská <,>
<br> Labská mezi okrajovou částí obytného souboru Starý Lískovec a dálničním přivaděčem (silnice I/23,ul.Bítešská) <.>
<br> Jedná se o změnu celoměstského významu,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a
<br> stavebního zákona <.>
<br>
<br> Návrh změny ÚPmB B2/2020-CM bude vystaven v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve
<br> III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 14.1.2021 do 22.2.2021 včetně,a dále na internetové
<br> adrese:
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4406354

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz